Koja je razlika između poslovnog plana i budžeta?

U poslovnom svijetu često se susrećemo s pojmovima poslovni plan i budžet. Iako se oba alata koriste za planiranje i upravljanje poslovnim aktivnostima, oni imaju različite svrhe i funkcije. U ovom članku ćemo detaljno objasniti razliku između poslovnog plana i budžeta.

Poslovni plan

Poslovni plan je sveobuhvatan dokument koji opisuje ciljeve, strategije i taktike koje će poduzeće koristiti kako bi ostvarilo svoje poslovne ciljeve. Služi kao vodič za vođenje poslovanja i obično se koristi za privlačenje investitora ili dobivanje financiranja. Međutim izuzetno je važno imati ovaj dokument i za svoje osobne potrebe kako bi znali gdje idemo.

Poslovni plan služi za definiranje vizije i misije poduzeća, postavljanje dugoročnih ciljeva, te razradu strategija i taktika potrebnih za postizanje tih ciljeva. On isto tako pomaže u identifikaciji tržišnih prilika i prijetnji, analizi konkurencije i procjeni financijskih potreba.

Poslovni plan sastoji se od sljedećih komponenti:

 • Sažetak: kratki pregled poslovnog plana, uključujući ključne točke
 • Opis poduzeća: informacije o poduzeću, uključujući povijest, misiju, viziju i ciljeve
 • Analiza tržišta: pregled tržišta, idealnog kupca, konkurencije i trendove u industriji
 • Organizacija i upravljanje: struktura poduzeća, informacije o vlasnicima i ključnim članovima menadžmenta
 • Proizvodi i usluge: detalji o proizvodima ili uslugama koje poduzeće nudi
 • Marketinška i prodajna strategija: planovi za promociju, distribuciju i prodaju
 • Financijski plan: projekcija prihoda, troškova, računa dobiti i gubitka te plan novčanih  tokova

Poslovni plan se koristi kao alat za komunikaciju s investitorima, bankama i drugim zainteresiranim stranama. Također služi i kao interni vodič za menadžment, pomažući im da ostanu usklađeni s dugoročnim ciljevima.

Budžet

Budžet je plan za novac, financijski plan koji detaljno prikazuje očekivane prihode i rashode poduzeća u određenom vremenskom razdoblju. Najčešće se radi za 12 mjeseci, odnosno kalendarsku godinu. On je alat za kontrolu i upravljanje financijskim resursima poduzeća.

Svrha budžeta je omogućiti poduzeću da planira i kontrolira svoje financijske resurse. Uz njegovu pomoć vlasnici i menadžment može predvidjeti sredstva potrebna za tekuće poslovne aktivnosti i investicije. Budžet pomaže u praćenju financijske izvedbe poduzeća i donošenju informiranih odluka.

Ključni sastojci budžeta su:

 • Prihodi: projekcija svih izvora prihoda, uključujući prodaju usluga i proizvoda, kamate i druge prihode
 • Troškovi: detaljna projekcija svih predviđenih troškova poslovanja
 • Kapitalni izdaci: planirani troškovi za kupovinu opreme, nekretnina i drugih dugotrajnih sredstava
 • Novčani tokovi: planiranje ulaznih i izlaznih tokova novca kako bi se osigurala likvidnost poduzeća

Budžet se koristi za praćenje i kontrolu financijskih performansi poduzeća. Menadžment koristi budžet za donošenje operativnih odluka, upravljanje troškovima i osiguravanje da poduzeće ostane financijski stabilno. Osim toga, on je često osnovni alat za mjerenje uspješnosti i otkrivanje odstupanja od planiranih ciljeva. Budžet mora biti usklađen sa poslovnim ciljevima poduzeća.

Najčešće zablude oko budžeta

Budžetiranje je ključni aspekt financijskog upravljanja u poslovanju, no postoje mnoge zablude koje ga okružuju. Ove zablude mogu dovesti do loših financijskih odluka i frustracije. 

Zabluda: Budžet je samo za velike tvrtke. Mala poduzeća i freelanceri su premali da bi im budžet koristio.

Činjenica: Svaki biznis, bez obzira na veličinu može imati koristi od budžeta. Budžet je plan za novac. Ako nismo napravili plan za novac, veća je mogućnost za nepotrebne troškove i propuštene prilike.

Zabluda: Budžet ograničava fleksibilnost

Činjenica: Budžet zapravo može povećati fleksibilnost jer pruža okvir unutar kojeg možemo raditi. S pravilno postavljenim budžetom, imamo bolji uvid u financijsku situaciju i možemo brže reagirati na prilike i prijetnje.

Zabluda: Budžetiranje je komplicirano i troši mnogo vremena

Činjenica: Budžet može biti jednostavan, što je poduzeće manje to je taj alat jednostavniji za primjenu. U sklopu našeg online programa Financije u biznisu imamo lekciju budžet uz koju dolazi jednostavna tablica za izradu plana za novac, saznaj više ovdje.

Zabluda: Budžet je nepromjenjiv

Činjenica: Budžet je fleksibilan alat koji treba redovito pregledavati i prilagođavati prema potrebama poduzeća. Ako se financijska situacija ili poslovni uvjeti promijene, budžet se također može prilagoditi.

Zabluda: Budžet služi samo za kontrolu troškova

Činjenica: Budžet je alat za planiranje rasta i razvoja. On pomaže u alokaciji resursa na najvažnije projekte i inicijative koje mogu unaprijediti poslovanje. 

Zabluda: Budžet je samo financijski dokument

Činjenica: Budžet je strateški alat koji pomaže u donošenju odluka, planiranju i postizanju poslovnih ciljeva. On odražava strategiju poduzeća i pomaže u njenoj realizaciji.

Zabluda: Pridržavanje budžeta je nemoguće

Činjenica: Iako se nepredviđeni događaji mogu dogoditi, budžetiranje uključuje praćenje i prilagođavanje. Redovito praćenje i prilagođavanje budžeta omogućava vam da ostanete na pravom putu i reagirate na promjene.

Nisi sigurna gdje početi? Ako više voliš da se tablicama i brojevima bavi netko drugi, imamo širok spektar usluga, između ostaloga i postavljanje budžeta i financijskih ciljeva. Javi nam se na e-mail: info@farosavjetovanje.hr za više detalja. Ovdje saznaj više o uslugama koje nudimo. 

Share on Facebook
LinkedIn